Meer dan 300 hectares bossen, cultuurgoed en heidevelden! | info@landgoedhetmeuleman.nl

Missie

/Missie
Missie2019-05-02T14:42:24+00:00

Onze Missie

Het beheren en onderhouden van het landgoed gericht op instandhouding van het landgoedkarakter, met als pijlers houtproductie, natuur- en landschapsschoon, een evenwichtige fauna- en flora, wildbeheer en recreatie.

In het beheer wordt rekening gehouden met de volgende aspecten;

· Zoveel mogelijk dienen de bossen de verschillende functies tegelijkertijd te vervullen (multifunctionaliteit)

· Houtproductie is de belangrijkste functie van het bos maar natuur, bosbeleving en cultuurhistorie worden niet onbelangrijk geacht.

· Elementen die voor flora en fauna belangrijk zijn, blijven behouden en worden wanneer mogelijk verder ontwikkeld.

· Door versterking van de zoom- en mantelvegetatie, wordt de overgang van open naar gesloten ruimte meer geleidelijk gemaakt

· De bossen dienen een hoge belevingswaarde en visuele aantrekkelijkheid te bezitten

· Gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijk financieel rendement.