Meer dan 300 hectares bossen, cultuurgoed en heidevelden! | info@landgoedhetmeuleman.nl

Het landgoed

/Het landgoed
Het landgoed2019-07-15T10:47:33+00:00

Landgoed Het Meuleman

Onze missie

Het beheren en onderhouden van het landgoed gericht op instandhouding van het landgoedkarakter, met als pijlers houtproductie, natuur- en landschapsschoon, een evenwichtige fauna- en flora, wildbeheer en recreatie.

In het beheer wordt rekening gehouden met de volgende aspecten;

  • Zoveel mogelijk dienen de bossen de verschillende functies tegelijkertijd te vervullen (multifunctionaliteit)
  • Houtproductie is de belangrijkste functie van het bos maar natuur, bosbeleving en cultuurhistorie worden niet onbelangrijk geacht.
  • Elementen die voor flora en fauna belangrijk zijn, blijven behouden en worden wanneer mogelijk verder ontwikkeld.
  • Door versterking van de zoom- en mantelvegetatie, wordt de overgang van open naar gesloten ruimte meer geleidelijk gemaakt
  • De bossen dienen een hoge belevingswaarde en visuele aantrekkelijkheid te bezitten
  • Gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijk financieel rendement.