Meer dan 300 hectares bossen, cultuurgoed en heidevelden! | info@landgoedhetmeuleman.nl

Bossen

/Bossen
Bossen2019-07-15T10:53:22+00:00

Houtproductie

De houtproductie levert een duurzame bijdrage aan de financiele middelen voor het beheer van het bos. Het beheer is gericht op het voortbrengen van kwalitatief goede bomen. Dit wil zeggen rechte, dikke en takvrije bomen, die bij verkoop kwalitatief hoogwaardig zaaghout opleveren.  Kwalitatief hoogwaardig zaaghout wordt verkregen uit dikke, rechte stammen met noestvrij hout en een regelmatige jaarringopbouw. Bij naaldhout gaat het vooral om een recht, noestvrij stamstuk van minstens 6-8 meter met weinig verloop. Voor loofhout geldt dat de bast glad moet zijn en de takken dun. Voor het realiseren van kwaliteitshout is verjonging met goede productieverwachtingen nodig. Takafstoting vanaf de jeugdfase door een dichte stand, geleidelijk meer groeiruimte, er zijn voldoende selectiemogelijkheden voor toekomstbomen en de mogelijkheid voor bomen om oud te worden.

De houtoogst kan tevens worden gebruikt als een sturend middel naar een meer natuurlijk en recreatief aantrekkelijk bos. Dit wil zeggen dat door het selecteren van bomen die kunnen blijven staan en bomen die moeten wijken wordt gestuurd naar een meer gevarieerd bos. Dit leidt tot een verhogen van de natuurwaarden en de stabiliteit van het bos zal hierdoor tevens worden verhoogd.

Bij een duurzame en dus verantwoorde vorm van houtoogst is het belangrijk dat er niet meer wordt geoogst dan er bijgroeit. Een houtoogstprognose is hierbij van belang. Daarnaast is het goed om het bosklimaat in stand te houden. Daarom wordt grootschalige kaalkap niet meer toegepast, maar wordt een systeem van groepenkap toegepast. Op landgoed Het Meuleman hebben een aantal opstanden het certificaat voor opgesnoeide opstanden. Met dit certificaat kan in de toekomst aangetoond worden dat kwaliteitshout uit deze opstanden vakkundig opgesnoeid.